Meistä

Eläimistä elinvoimaa ry on vuonna 2013 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa eläinavusteista terapiaa, kuntoutusta ja tukea sekä sosiaalipedagogista hevostoimintaa oman elämänhallinnan parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on eläinavusteisen- ja sosiaalipedagogisen toiminnan keinoin edistää ja parantaa mielenterveyskuntoutujien, erityistä tukea tarvitsevien ja syrjääntymisvaarassa olevien henkilöiden, lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä oman elämänhallintaa.

Eläimistä elinvoimaa logo

Yhdistys on tuottanut kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille yhteistyössä Forssan kaupungin Työvoiton sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän nuorten työllisyyspalveluiden Ohjaamon kanssa vuosina 2015 – 2018. Toimintamalli, jota yhdistys tuottaa on pilotoitu v. 2015 ja kerättyjen asiakaspalautteiden avulla todettu erittäin toimivaksi kuntouttavassa työtoiminnassa.

kunniakirja
Forssan kaupungin vuoden 2017 kuntouttavan työtoiminnan yhteistyökumppani

Yhdistys valittiin Forssan kaupungin vuoden 2017 kuntouttavan työtoiminnan yhteistyökumppaniksi. Valinnan perusteena oli hyvin sujunut yhteistyö Eläimistä elinvoimaa ry:n kanssa ja uudenlainen tekeminen yhdessä eläinten kanssa.

Yhdistyksen pohjana toimii Janakkalassa Mallinkaisten kylässä. Tilalla asustelee kanoja, kaksi kukkoa, minipossusiskokset, vuohia, hevosia, kani, Suomenlapinkoira, ankkoja sekä neljä kissaa. Kaikki eläimet toimivat asiakastyössä ja osallistuvat omalta osaltaan kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaan.

Yhdistyksen instagram tili löytyy @elaimistaelinvoimaa .

About us

Eläimistä elinvoimaa ry was founded in 2013 as a non-profit organization that gives animal-based therapy, rehabilitation, support as well as equine assisted social education for the purpose of preventing social exclusion and aid help gain control of one’s own ways of living. The goal of the organization is to aid people, especially those needing extra support and who are in the risk of social exclusion, with social, physical, psychological prowess, as well as gaining overall control on one’s way of living. This is done with the aid of animals and by social pedagogy.  

In collaboration with Ohjaamo, and town of Forssa, the organization had generated rehabilitative work activities through 2015-2018. In 2015 the operating model that the organization provides was created and trough collected customer feedback, it has been established to be a very well working way of rehabilitative work.  

The organization was chosen in 2017 as town of Forsa’s cooperation partner in rehabilitive work. This was due to how well Elaimista elinvoimaa cooperated and the new way of working with animals.  

The organization is based in Janakkala, in Mallinkaises village. The farm houses chickens, two roosters, pair of pig sisters, goats, horses, a bunny, a Finnish lap hound, ducks and four cats. All animals work with customers of the organization and in their own way are part of the rehabilitve work.  

Instagram @elaimistaelinvoimaa .